E-poe tingimused

1. Tellimistingimuste kehtivus ja ulatus


1.1.
Üldised PestEkspert OÜ e- poe tellimistingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad osaühingu PestEkspert (edaspidi nimetatud müüja, registrikood 10305930, asukoht Mardi talu, Kehra küla, 74315, Anija vald, Harjumaa, mob. 56 560 224) ja PestEksperdi e- poe kasutaja (edaspidi nimetatud ostja) vahel interneti (edaspidi nimetatud e- pood, kodulehe aadress www.pestekspert.ee) vahendusel toodete (edaspidi nimetatud kaup/ kaubad) ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2.
Lisaks käesolevatele üldistele e- poe tingimusetele reguleerivad ostja ja müüja vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid ja väljakujunenud head tavad.

2. Kaupade hinnad ja tooteinfo

2.1.
E- poes müüdavate kaupade hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.
2.2. Ostetud kaupadele võib lisanduda transpordikulu (edaspidi nimetatud transpordikulu) vastavalt punktidele 5.1.1. Transpordikulu arvutatakse pärast kohaletoimetamisviisi valikut. Valiku teeb ostja virtuaalses ostukorvis (edaspidi nimetatud ostukorv).
2.3. Müüjal on igal hetkel õigus muuta kaupade hindu. Kui ostja edastas oma tellimuse enne hinna muutmist, siis kehtib ostjale hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kui müüja muudetud hind on soodsam ostja vormistatud tellimuse momendil kehtinud hinnast, ei ole ostjal õigust nõuda müüjalt hinnavahe kompenseerimist või Kauba müümist pärast müügitehingu sõlmimist kehtestatud soodsama hinnaga.
2.4. Kui tehnilise vea tõttu on e- poes pakutava kauba hind muutunud/ muudetud võrreldes kauba tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja müüja ei ole kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on müüja kehtestatud allahindlusega, siis on müüjal õigus punktis 2.5 sätestatud tingimustel taganeda tehnilise vea tõttu tekkinud vigase hinnaga kauba müügitehingust eeldusel, et müüja ei ole Kaupa ostjale veel sihtkohta saatnud.

2.5.
E- poes kajastub kaupade laoseis ajalise nihkega ja võib tegelikust seisust erineda: müüja ei vastuta olukorras, kus vahetult pärast ostja poolt kauba eest tasumist selgub, et ostja soovitud kaup on otsa saanud. Sellisel juhul on müüjal õigus müügitehingust punktis 6.4 sätestatud tingimustel taganeda ning ostjal ei ole sellises olukorras õigust nõuda müüjalt tellimuse täitmist ega ka võimalike kahjude hüvitamist.

2.6.
Kauba tooteinfo leheküljel kuvatavad tootefotod on illustratiivse tähendusega ning võivad mõnevõrra erineda kauba tegelikust väljanägemisest.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1.
Ostja ostukorv luuakse hetkel, kui ostja klikib lingile „Ostan“.

3.2. E- poes välja valitud kaubad tuleb lisada virtuaalsesse ostukorvi, klikkides selleks kauba tooteinfo leheküljel asuvale lingile „Vormistan tellimuse“. Juhul, kui ostja soovib veel kaupu osta , tuleb eelkirjeldatud toimingut sooritada iga soovitava kauba puhul.

3.3. Olles soovitud kauba(d) ostukorvi lisanud, tuleb jätkamiseks klikata lingile „Vormista tellimus“. Ostjal on ostukorvis võimalik suurendada või vähendada ostetavate kaupade kogust ja kaupu ostukorvist eemaldada. Ostukorvis tehtud muudatuse kinnitamiseks tuleb klikkida nupule “+“ või "-".

3.4. Pärast kaupade ostukorvi lisamist tuleb ostjal vajutada nupule „Vormistan“. Tellimust on võimalik vormistada kahel viisil: kas logides sisse (korduvklient) või ostan külalisena, endale kontot luues (uus klient). Uue kliendi puhul on vaja täita ankeet oma isikuandmetega (firma nimi või eesnimi ja perekonnanimi, linn, aadress, postiindeks, riik, maakond, kontakttelefon, faks). Ostja kohustub tellimust vormistades ja ankeeti täites esitama müüjale vaid tõeseid ja korrektseid isikuandmeid, vastutades täielikult valeandmete esitamisega tekkiva võimaliku kahju eest, sh kauba sihtkohta toimetamisel tekkida võivad tarnetähtaja viivituse eest. Müüja ei vastuta ostja esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või muude sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.5.1. Tellimuse ankeeti täites peab ostja müügitehingu sõlmimiseks märkima „linnukese“ kasti „Olen nõus e-poe tingimustega“. Nii kinnitab ostja, et ta on tingimustega tutvunud ja nõustub müüjaga müügitehingut sõlmima.

3.5.2. Pärast uue konto registreerimist saadetakse ostja e- posti aadressile kiri kasutajakonto aktiveerimise juhistega.

3.5.3. Pärast kasutajakonto aktiveerimist saab ostja oma kasutajatunnustega siseneda e- poodi internetikeskkonda ning kaupu tellida.

3.5.4. Pärast registreerimist sisestab (valib) ostja kaupade saamise aadressi ja arve saamise viisi. Kohaletoimetamise viisi valib ostja punktides 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 või 5.1.4. Kui ostja on valinud transpordikulu, siis liidetakse see automaatselt kaupade eest tasumisele kuuluvale hinnale vastavalt punktile 5.1.1.

3.6. Kui ostja on ostetavad kaubad lõplikult välja valinud, tuleb ostjal klikkida lingile „Jätkan“.

3.7. Kaupade eest tasumise makseviisiks on vaikimisi pandud „Arvega (arve saadetakse e-mailiga)“ . Klikkides lingile „Kinnita tellimus“ saadetakse automaatselt vormistatud tellimuse ostja ankeedis märgitud e- posti aadressile. Nädalavahetusel teostatud tellimused käsitletakse järgmisel töönädalal.

3.8. Ostja annab müüjale õiguse tema poolt sisestatud isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks. Müüja kinnitab, et kõik ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

3.9. Kui ostja ei ole 7 kalendripäeva jooksul alates tellimuse vormistamisest tasunud tellimuses esitatud kauba eest, tühistab müüja tellimuse.

3.10. Ostja ja müüja vahel loetakse kauba suhtes müügitehing sõlmituks hetkest, kui müüja on saanud punktis 3.7 kirjeldatud kinnituse ning kauba eest täieliku tasumise kohta arvel sätestatud summa on täies ulatuses laekunud müüja pangakontole või tasunud sularahas müüja esinduses.

4. Makseviisid

4.1. Makseviiside puhul on ostjal võimalik valida:

4.1.1. Tasumine internetipanga kaudu valides endale sobiva krediidiasutuse, kelle internetipanga vahendusel ta soovib Kauba eest tasuda;

4.1.2. Tasumine sularahas (kohapeal) on võimalik nendel ostjatel, kes tulevad ise kaubale järgi valides sobiva esinduse, mis on toodud punktides 5.1.3 või 5.1.4.

4.1.2 Tasumine lepingujärgselt kehtib ainult lepinguliste klientidele.

4.1.3. Makseviisi liigi täpsustamiseks peab ostja märkima lahtrisse „Märkused“.

4.2. Maksetingimused

4.2.1. Maksetingimus 100% ettemaksu tähendab, et arve alusel tasumisele kuuluvast summast 100% tasutakse tellimuse vormistamisel.

4.2.2. Maksetingimus 50% ettemaksu tähendab, et arve alusel tasumisele kuuluvast summast 50% tasutakse ettemaksuna ning ülejäänud 50% enne kauba kättesaamist. Ülejäänud 50% mitte tasumist tõlgendatakse võlana Eesti Vabariigis kehtivate seaduste alusel.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Tellimuse vormistamisel on ostjal võimalik valida sobiv kohaletoimetamisviis:

5.1.1. Eesti Posti kulleri transpordi hind vastavalt Eesti Posti hinnakirjale (www.omniva.ee).  Transpordikulu liidetakse automaatselt ostukorvis ostja poolt kaupade eest tasumisele kuuluvale hinnale. Kohaletoimetamise aja kokkuleppimiseks võtab kuller ostjaga ühendust tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni teel.

5.1.2. Kauba toimetamisel väljaspoole Eesti Vabariiki sõltub transpordikulu suurus sihtkohariigist, kauba kaalust ja suurusest.

5.1.3. Tulen ise järele aadressile Vitamiini 4, 50412, Tartu. Kaup väljastatakse E- R ajavahemikus 9:00- 16.00. Kui antud aeg ei sobi võta ühendust müüjaga mob. 56 560 224 või e- posti teel info@pestekspert.ee.

5.2. Tingimuste punkt 5.1.1. kehtib ainult eraklientidele, lepinguliste klientidega on eraldi kokkulepped.

5.3. Kui ostja soovib tulla ise kaubale järgi nagu toodud punktides 5.1.3 või 5.1.4 ja samal päeval, siis on vajalik ettetellimine vähemalt 3 tundi.

6. Tellimuse täitmine

6.1. Müüja kohustub koheselt pärast punkti 3.10 müügitehingu kinnitamist asuma tellimust täitma, väljastades olevad kauba ostja poolt märgitud sihtkohta toimetamiseks transpordiettevõttele või mul viisil, mis on toodud punktides 5.1.3 või 5.1.4.

6.2.
Ostja ostetud kaup toimetatakse ostja poolt märgitud Eesti Vabariigis asuvasse sihtkohta 5 tööpäeva jooksul. Võimalusel helistab kaupa kohaletoimetav transpordiettevõtte esindaja ostjale tema poolt märgitud kontakttelefonile ette ja lepib ostjaga eelnevalt täpse kauba kättetoimetamisaja kokku.

6.3. Juhul, kui ostja poolt ostetud kauba sihtkoht asub väljapool Eesti Vabariiki, täpsustab müüja kauba sihtkohta, toimetamise tähtaja ostjaga iga kauba puhul eraldi. Kauba kättetoimetamise täpsemad tingimused väljapoole Eesti Vabariiki sõltuvad rahvusvahelise transpordiettevõtte tingimustest ja tavadest.

6.4
. Kui pärast tellimuse esitamist selgub, et ostja poolt ostetud kaupa ei ole müüja laos ja see tuleb spetsiaalselt kauba tarnijalt tellida ning on ilmne, et kauba kohaletoimetamine määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, mille eest müüja ei vastuta, teatab sellest müüja ostjale tellimuse vormistamisel märgitud kontakttelefoni või elektronposti teel 3 tööpäeva jooksul pärast tellimuse esitamist vastavalt punktile 3.10. ning ühtlasi annab teada ostja poolt tellitud kauba kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui ostja kaotab kauba kohaletoimetamise tarnetähtajast pikema tähtaja tõttu huvi kauba ostmise vastu, on ostjal õigus müügitehingust punktis 7.1 sätestatud alusel taganeda.

6.5.
Juhul, kui kauba sihtkohta toimetamise tarnetähtaja viivitus või muu sellega seotud arusaamatus on tingitud ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud isikuandmete ebatäpsusest või ebaõigsusest, ei vastuta sellise viivituse eest müüja ning ostjal puudub õigus Tingimuste punktis 7.1 alusel müügitehingust taganeda.

6.6.
Ostja poolt ostetud kaup antakse sihtkohas transpordiettevõtte esindaja poolt ostjale üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist on ostjal soovitatav kauba pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida saatelehele sellekohane märkus. Vigastatud pakendiga kaubast tuleb ostjal teatada elektronposti aadressile info@pestekspert.ee 
või müüja mob. 56 560 224 ning ostja soovi korral asendab müüja vigastatud pakendiga kauba.

6.7.
Ostja peab kauba kättesaamisel ja selle kasutusse võtmisel arvestama, et ta avaks kauba pakendi võimaluse korral ettevaatlikult seda kahjustamata.

7. Taganemisõigus

7.1.
Kui ostja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne tellimuse täitmist tellimusest taganeda, siis teatab ostja sellest 3 tööpäeva jooksul kirjalikult müüja elektronposti aadressile info@pestekspert.ee.
 E- kirjas tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada oma kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

7.2.
Kui taganemisavaldus jõuab müüjani peale müüja poolset tellimuse täitmist, siis toimub tellimusest taganemine vastavalt punktis 8.

7.3.
Ostja poolt tellimuse taganemise korral kohustub müüja tagastama ostjale kauba eest tasutud summa koos transpordikuluga, kui viimane oli rakendatud. Müüja kannab raha tagastatud kauba eest tagasi ostja poolt märgitud pangakontole hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse jõudmisest müüjani, eeldusel, et ostja on sama tähtaja jooksul kauba müüjale tagastanud.

7.4.
Ostja poolt tagastatav kaup peab olema kahjustamata, originaalpakendis ja kasutamata.

7.5.
Kui ostja poolt tagastatav kaup on halvenenud, vigastatud või kahjustunud, mille on põhjustatud ostjast tulenevatest asjaoludest, on müüjal õigus tasaarvestada kauba väärtuse vähenemine ostja poolt kauba eest tasutud ning ostjale tagastamisele kuuluva summaga.

7.6.
Ostja ja müüja on kokku leppinud, et ostja kannab kauba müüjale tagastamisega seotud transpordikulutused kuni 9.95 EUR ulatuses, välja arvatud juhul, kui ostetud kaup ei vasta tellitule.

7.7.
Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb ostjal esitada ostuarve.

8. Müüja vastutus kauba mittevastavuse puhul ja kauba tootja müügigarantii

8.1. Müüja vastutab kauba lepingutingimustele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 14 kalendripäeva arvates kauba üleandmisest ostjale.

8.2.
Kaubal puuduse ilmnemisel peab ostja hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul puuduse ilmnemisest sellest müüjat teavitama, esitades selleks müüjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pretensiooni. Ostja peab pretensioonis märkima enda nime ja kontaktandmed, pretensiooni kuupäeva, kaubal puuduse ilmnemise kuupäeva ja puuduse kirjelduse, müüjale puudusega kauba suhtes esitatava nõude.

8.3.
Ostjal on kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse korral õigus nõuda müüjalt kauba asendamist nõuetele vastava ja puudusteta kauba vastu.

8.4.
Müüja ei vastuta kaubal ilmnenud puuduste eest, mis on tekkinud ostja süül või kui puudus on tekkinud kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.

9. Müüja õigused tellimustest taganemisel

9.1.
Müüjal on õigus tellimusest taganeda kui:

9.1.1.
Ostja ei tasu arvet tähtaegselt vastavalt punktides 3.7 või 3.9;

9.1.2.
Tellitud kaubavaru on lõppenud.

10. Tingimuste muutmine, vaidluste lahendamine

10.1. Müüjal on õigus tingimusi osaliselt või täielikult ühepoolselt muuta. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest e- poodi koduleheküljel www.pestekspert.ee. Kui ostja esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse ostja ja müüja vahelisele õigussuhtele ostja poolt tellimuse esitamise hetkel kehtinud tingimusi, va kui seaduses või tingimustes on ette nähtud teisiti.

10.2. Tingimuste osapooled vastutavad teineteise eest tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Müüja ei vastuta ostjale tekitatud kahju eest või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist müüja ette ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

10.3. Ostja ja müüja vahel e- poodi kasutamisel, müügitehingu sõlmimisel ja täitmisel tekkivad vaidlused üritavad osapooled ära lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.