Ostan: 0 Toodet (0,00 €)

Meil on rõõm Sind siin näha, PestEkspert OÜ

Värskeim Ehitusteabe infoleht majavammi     ja hallituste kohta on siin >>>

Meie peamiseks teg
evusvaldkonnaks on 
puidukaitse küsimused
 
juba paigaldatud 
konstruktsioonides, nii vanemates, kui ka
uuemates ehitistes. Samuti hallituse tõrje 
eluruumides, nii puit- kui kivipindadel. Meie 
käest saab konsultatsiooni, tellida 
ekspertiisi ja osta tõrjevahendeid


Boracol toodete oluline erinevus tradit-
sioonilistest puidukaitsevahenditest on see, et nende peamiseks ülesandeks on hallituste 
ja puidumädanike, sh majavamm, hävitamine ja ennetamine.

Traditsiooniliste puidukaitsevahedite 
ülesandeks
 
on aga eelkõige puidu välispinna kaitsmine nt 
ilmastikumõjude eest ja dekoratiivne välimus. 
Vahel on neile lisatud ka hallitusseente-ja mädanikevastaseid lisandeid, kuid liiga 
vähe, et majavammi eest kaitsta, rääkimata nende hävitamisest.

Tõrjevahenditest soovitame eelkõige BORACOLI, sest sel on mitmeid eeliseid: 

* Boracoli saab kasutada niisketel pindadel, kus probleem just esinebki. 
* Boracol hävitab kõik majaseened (sh majavammi, hallitusseened, puidusinet       
   tekitavad seened).

* Boracoli toimeained annavad väga pikaajalise kaitse.
* Boracoli kasutamisel ei ole piiranguid tulenevalt madalatest ohunäitajatest.
 
Boracoli ohtlikkusest/ohutusest? vt lähemalt siit >>>

Kemikaalide kasutamisel eluruumides tekib õigustatult küsimus, millist mõju need kasutamisel ja hiljem elanikele võivad avaldada? Kemikaali ohtlikkusele annavad eelkõige hinnangu EL ja Eesti Terviseamet ja need ametkonnad on liigitanud Boracoli sobivaks kasutamiseks tavatarbijale. Kord juba peale kantud, ei avalda Boracol elanikele enam mingeid terviseriske.
Igasuguste kemikaalide käitlemisel tuleb järgida ohutusnõudeid ja Boracoli puhul pole neid liiga raske täita. Käitlemisel tuleb järgida tavalisi maalritööde ohutusnõudeid, peamiselt kaitsta käsi. Pintseldamisel ei ole hingamiskaitse vajalik, kuid pritsimisel peab seda siiski kandma.
Kemikaali hindamise aluseks tuleb võtta ohutuskaart, osata seda lugeda ja tervikuna hinnata. Ei ole õige võtta fakte valikuliselt välja ja nendega manipuleerida (kahjuks mõned konkurendid seda siiski teevad).  


Parim tõrje ​ on siiski ennetav e. profülaktiline. See tähendab eelkõige seda, et konstruktsioonid ja õhk eluruumides tuleb hoida kuivana. Puitkontsruktsioonide niiskus peab jääma alla 20% ja suhteline õhuniiskus alla 70%.

Lisaks puidukaitsele ja majaseentele tegeleme:
* puidust jahitekkide hooldus
* metsakaitse, eelkõige kuuse-kooreüraski feromoonid
* feromoonid laokahjuritele

Leia sobiv teema ja loe lähemalt. Küsimuste korral pöördu julgesti meie poole. EDU SINU TOIMETAMISTES!

Majavammi ja Hallituse tõrje


Tõrjetöid teostab meie partner Antivamm Ehitus
Pay by otherPay by otherPay by other